BEEBIKOOL

BEEBIKOOLI rûhmadesse kuuluvad 3-6 ja 6-11 -kuused beebid, kes vôtavad tunnist osa koos emme ja/vôi issiga. Tunnid toimuvad 1x nädalas ja kestavad 40 minutit.

Tundides on ühendatud sülemängud, lapsele laulmine, võimlemine ja muusika järgi liikumine. Koos avastame käsi ja jalgu, harjutame haaramist, roomamist-käputamist ja kukerpallitamist. Koos emme ja issiga laulame, tantsime, hüppame, patsutame, silitame, plaksutame, kôristame, sahistame, helistame ja mängime pilli. Kuulame, imestame ja rôômustame lôbusate lauluviiside ja põnevate pilli häälte üle. Laulud on kõik eestikeelsed ja valitud lihtsad, meeldejääva viisi ning minimaalsete sõnadega.

Beebid naudivad väga oma emme ja issi laulu, hellitusi, kiigutamist ja hüpitusi. Peatselt juba tuttavad laulud ja liigutused loovad beebidele heaolu- ning turvatunde ning muudavad huvitavaks ka paljud igapäevased tegevused. Seetôttu julgustame vanemaid tundides julgesti kaasa laulma, kuna väike beebi igatseb kuulda kôige enam just oma emme ja issi häält! Emme ja issi saavad beebikoolis uusi ideid, julgust oma beebiga suhtlemiseks ja laulmiseks ning toredaid uusi sôpru, kellega jagada lapsekasvatamise rôôme. Beebiga tegelemine läbi muusika ja mängu aitab kaasa lapse kehalisele ja kõne arengule, muusikalisele kuulmisele, rütmitajule ning kujundab keskendumisvôimet.

Tule laulmaHINNAKIRITUNNIPLAAN