SOOLOLAULU TUNNID LASTELE

​Rühmatundides ei jää meil aega päris oma soolode harjutamiseks. Laululapsed, kellel on suur soov solistina esineda, saavad valitud soololaulu harjutada koos õpetajaga individuaaltundides. Kui päris üksi veel ei julge solistina esineda, siis on vôimalus tundides käia ka kahekesi ja laul selgeks ôppida duetina.

Soololaulu tundides tehakse iga laululapse hääletehnikaga tööd, õpetatakse valitud soololaul selgeks, harjutatakse mikrofoni laulmist, artistlikkust ja lavalist liikumist. Repertuaari valikul ja õppeprotsessis peame silmas individuaalselt iga lapse isikupära, hääle omapära, loomingulisust, oskusi ja võimeid. Solistidele, kes on valmis nii vokaalselt kui artistlikkuse poole pealt suuremateks väljakutseteks, pakume vôimalust osaleda ka vahvatel laulukonkurssidel Eestis, Soomes ja Baltikumis.

SOOLOLAULU TUNNID TÄISKASVANUTELE

Individuaaltundides saab tegeleda süvitsi iga laulja personaalsete vajadustega. Laulu individuaalõpe sobib kõigile neile, kes soovivad arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu ja saada abi vokaaltehnilistes küsimustes. Tundides õpime hääle õiget kasutamist, hingamistehnikaid, mikrofoni laulmist, artistlikkust ning arendame vokaaltehnikat. Vastavalt õpilase soovile valmistame lugusid ette ka esinemisteks, lauluvõistlusteks või stuudiosalvestusteks.

HÄÄLESEADE

Igaüks meist on oma arengus ainulaadne ja eriline. Mõnikord on laulutahe küll suur, aga laulmise julgust jääb väheseks, viisipidamise oskus vajab personaalsemat lähenemist või kõlava lauluhääle tekitamisega on probleeme. Hääleseade tundides tegeleme  hääle- ja hingamis- ning artikulatsiooni harjutuste abil individuaalselt iga lauluhääle vajadustega. Eesmärgiks on arendada laulmise julgust, õiget hääle tekitamise oskust, ôige hingamistoe leidmist, hääleulatust ja artikulatsiooni selgust. Samuti aitame läbi erinevate hääletehnika harjutuste inimesi, kellel on laulmise või kõnehäälega probleeme.

Hooajal 2023/2024 toimuvad individuaaltunnid ainult Klaukkalas!

​Anna teada oma individuaaltundide soovist lauluõpetajatele Annikale ja Silverile aadressil: eesti.muusikastuudio@gmail.com