SOOLOLAUL

​Rühmatundides ei jää meil aega päris oma soolode harjutamiseks. Laululapsed, kellel on suur soov end Muusikastuudio kontsertidel solistina proovile panna, saavad valitud soololaulu harjutada koos õpetajaga individuaaltundides. Kui päris üksi veel ei julge solistina esineda, siis on vôimalus tundides käia ka kahekesi ja laul selgeks ôppida duetina.

Soololaulu tundides tehakse iga laululapsega personaalselt hääletehnikaga tööd, õpetatakse valitud soololaul selgeks, harjutatakse mikrofoni laulmist, artistlikkust ja lavalist liikumist. Repertuaari valikul ja õppeprotsessis peame silmas individuaalselt iga lapse isikupära, hääle omapära, loomingulisust, oskusi ja võimeid. Solistidele, kes on valmis nii vokaalselt kui artistlikkuse poole pealt suuremateks väljakutseteks, pakume vôimalust osaleda ka vahvatel laulukonkurssidel Eestis, Soomes ja Baltikumis.

HÄÄLESEADE

Igaüks meist on oma arengus ainulaadne ja eriline. Mõnikord on laulutahe küll suur, aga laulmise julgust jääb väheseks või viisipidamise oskus vajab personaalsemat lähenemist. Hääleseade tundides tegeletakse  hääle- ja hingamis- ning artikulatsiooni harjutuste abil individuaalselt iga lauluhääle vajadustega. Eesmärgiks on arendada laulmise julgust, õiget hääle tekitamise oskust, ôige hingamistoe leidmist, hääleulatust ja artikulatsiooni selgust.

MUUSIKALINE ETTEVALMISTUS SISSEASTUMISKATSETEKS

Need lapsed, kes soovivad hakata pilli õppima mõnes Soome muusikakoolis, peavad sisseastumisel läbima eraldi muusikalised katsed. Näiteks tuleb ära tunda rütme ja neid kuulmise järgi järele koputada, erinevaid meloodiaid järgi laulda ja kirjutada vôi kaks erineva karakteriga ilma saateta laulu esitada jne. Laulustuudio õpetajad koostavad lapse taseme ja sisseastumiskatsete raskusastme järgi vajaliku harjutuste programmi, mis omandatakse tundides ja täiendavalt harjutatakse kodus.

​Anna teada oma individuaaltundide soovist lauluõpetajatele Annikale ja Silverile aadressil: eesti.muusikastuudio@gmail.com