Muusikastuudios saavad klaverit õppida nii lapsed kui täiskasvanud. Lapsed saavad alustada klaveri õppimist alates 6-eluaastast!

Klaveritunnid on ûles ehitatud loovalt ja mitmekûlgselt, et mängija ôpiks varakult klaverimängu armastama. Tundides ôpime noodist mängima, korrektset mänguvôtet praktiseerima, kuulmise järgi lugusid klahvidelt ûles leidma ja ka ise uusi lugusid improviseerima. Kellel on juba rohkem omandatud klaverimänguoskust, õpivad lisaks soolopaladele ka lauludele saadet mängima ja ise lugusid kirjutama. Klaverimängu repertuaar varieerub vastavalt mängija võimetele ja eelistustele klassikast pop-muusikani. Klaveriõpe on muusikas väga olulisel kohal ja arendab inimest üldmusikaalselt väga põhjalikult. Sellega kaasneb algarusaamine noodiõpetusest ja harmooniast, lisaks arenevad mängija üldmuusikalised võimed, rütmitaju, kuulamisoskus, motoorika ja kujutlusvõime.

Klaveriõpinguid alustades peaks õppijal olema kodus klaver/süntesaator või võimalus mujal harjutamas käia, et kinnistada tunnis õpitut ja tagada sellega motivatsioon ning muusikaline areng.

Hooajal 2023/2024 toimuvad klaveritunnid ainult Klaukkalas!