Beebikool ja Laulu-mängukooli rühmad

Tunnid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
135 €/poolaasta
Uue tulija esimene proovikuu
35 €

Muusikastuudio mudilaskoor ja lastekoor

Tunnid 2x nädalas (32 tundi poolaastas)
230 €/poolaasta
Uue tulija esimene proovikuu
60€

Käsikellade ansambel

Tunnid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
150 €/poolaasta

Helsingi Eesti Naiskoor

Proovid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
100€/poolaasta

Individuaaltunnid

Soololaul/ hääleseade vôi klaver 30 min
30 €/ kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 25€/ kord
Soololaul/hääleseade vôi klaver 45 min
45 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 30€/ kord
Soololaul/hääleseade vôi klaver 60 min
60 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 40€/ kord

Info

Rühmatundide arveid esitame 2 korda aastas poolaasta kaupa!

  • Õppemaksu hulka kuuluvad laulutunnid või pillitunnid ning tundides kasutatavad õppevahendid.
  • Väljaspool tunde toimuvate ürituste (kontserdid, festivalid, konkursid ja suvelaagrid) ning esinemisriiete maksumust õppemaks ei kata.
  • Kõikidele uutele muusikastuudiosse tulevatele lastele pakume võimalust esimese kuu proovida, kas antud laulurühm lapsele sobib ja meeldib. Kui laps jätkab proovikuu järel muusikastuudios osalemist, siis esitame teile poolaasta arve, millest arvutame proovikuu tasu maha!

Kui samast perest osaleb rühmatundides kaks last, siis noorema lapse osavõtutasust saab 10 % soodustust!

Puudutud tundide eest ning poolaasta keskel Muusikastuudiost lahkumisel osavõtumaksu (ka osaliselt) tagasi ei maksta!

Individuaaltundide eest maksmine toimub pärast igat tundi või kuumaksuna ette makstes!

  • Individuaaltundide soodsam hind kehtib õpilastele, kes osalevad lisaks ka muusikastuudio rühmatundides või koorides.
  • Kahekesi individuaaltundides osalemisel jagatakse summa kahe osaleja vahel võrdselt!