Beebikool ja Laulu-mängukooli rühmad

Tunnid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
150€/poolaasta
Uue tulija esimene proovikuu
40 €

Muusikastuudio mudilaskoor ja lastekoor

Tunnid 2x nädalas (32 tundi poolaastas)
300 €/poolaasta
Uue tulija esimene proovikuu
60€

Käsikellade ansambel

Tunnid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
150 €/poolaasta
Soodushind muusikastuudio koorides lauljatele 135€/poolaasta

Helsingi Eesti Naiskoor

Proovid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
100€/poolaasta

Individuaaltunnid

Soololaul/ hääleseade 30 min
35 €/ kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 30€/ kord
Soololaul/hääleseade 45 min
45 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 40€/ kord
Soololaul/hääleseade 60 min
60 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 55€/ kord
Klaver/ Ukulele 30 min
30 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 25€/ kord
Klaver/ Ukulele 45 min
40 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 30€/ kord

Info

RÜHMATUNDIDE ÕPPEMAKSU ARVEID ESITAME KORRA POOLAASTAS!

  • Õppemaksu hulka kuuluvad laulutunnid ja/või pillitunnid. Õppemaksu arve peab olema tasutud enne
    tundide algamist. Ainult makstud arve kinnitab koha rühmas!
  • Õppemaksu hulka ei kuulu esinemisriided/kostüümid ja väljaspool tunde toimuvad üritused (kontserdid, festivalid, konkursid, laululaagrid ja suvelaagrid).
  • Proovikuu võimalus on ainult päris esmakordselt muusikastuudiosse tulevatele lastele ja see sisaldab endas nelja laulutundi kindlas ajavahemikus. Kui laps jätkab proovikuu järel muusikastuudios osalemist, siis esitame teile poolaasta arve, millest arvutame proovikuu tasu maha!
  • Pilliõppe rühmatundide soodsam hind kehtib õpilastele, kes laulavad samaaegselt ka muusikastuudio koorides.
  • Kui samast perest osaleb rühmatundides kaks last, siis noorema lapse osavõtutasust saab 10 % soodustust!
  • Puudutud tundide eest ning poolaasta keskel Muusikastuudiost lahkumisel osavõtumaksu (ka osaliselt) tagasi ei maksta!

INDIVIDUAALTUNDIDE EEST TASUMINE TOIMUB PÄRAST IGAT TUNDI VÕI KUU KAUPA ETTE MAKSTES!

  • Individuaaltundide soodsam hind kehtib õpilastele, kes osalevad lisaks ka muusikastuudio rühmatundides või koorides.
  • Kahekesi individuaaltundides osalemisel jagatakse summa kahe osaleja vahel võrdselt!