Laulu-mängukooli rühmad

Tunnid 1x nädalas 40min. (16 tundi poolaastas)
185€/poolaasta
Proovikord
15 €

Laulukooli rühmad

7-9a. tunnid 1x nädalas 45min. (16 tundi poolaastas)
185€/poolaasta
Proovikord
15 €
10-12a. tunnid 1x nädalas 90min. (16 tundi poolaastas)
270 €/poolaasta

Helsingi Eesti Naiskoor

Koori proovid 1x nädalas (16 tundi poolaastas)
120€/poolaasta

Individuaaltunnid

Laul/ Klaver/ Ukulele 30 min
45 €/ kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 40€/ kord
Laul/ Klaver/ Ukulele 45 min
55 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 50€/ kord
Laul/ Klaver/ Ukulele 60 min
65 €/kord
Soodushind muusikastuudio rühmatundides osalejate on 60€/ kord

Info

  •  Muusikastuudio esitab rühmatundides osalejatele õppemaksu arveid 2 korda aastas poolaasta kaupa ja arve peab olema tasutud enne
    tundide algamist. Ainult makstud arve kinnitab osalejale koha rühmas! Tähtajaks tasumata arve korral osalejale rühmas kohta ei
    hoita!
  • Õppemaksu hulka kuuluvad laulutunnid ja/või pillitunnid. Õppemaksu hulka ei kuulu esinemisriided/kostüümid ja väljaspool tunde toimuvad üritused (kontserdid, festivalid, konkursid, laululaagrid ja suvelaagrid).
  • Proovitunni võimalus on esmakordselt Muusikastuudiosse tulevatele lastele. Kui laps jätkab proovitunni järel Muusikastuudio tundides osalemist, siis esitame teile poolaasta arve, millest arvutame proovikorra tasu maha! Proovitund ei laiene individuaalõppele!
  • Individuaaltundide soodsam hind kehtib õpilastele, kes osalevad samaaegselt ka muusikastuudio rühmatundides või koorides.
  • Kui samast perest osaleb rühmatundides kaks last, siis noorema lapse osavõtutasust saab 10 % soodustust!
  • Muusikastuudio rühmatundidesse registreerumine on siduv korraga üheks poolaastaks. Õpilase puudutud tundide eest ning poolaasta keskel Muusikastuudiost lahkumisel osavõtumaksu (ka osaliselt) tagasi ei maksta! Õppemaksu ei tasaarveldata ka juhul kui laulutunnid jäävad ära ettevõtte tegevusest mitte olenevatel põhjustel (vääramatu jõud/force majeure, riigi poolt kehtestatud eriolukord).