MUDILASKOOR 

Muusikastuudio mudilaskoori pääsevad 7-11a. lapsed muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad hooaja esimeses proovis või muul ajal dirigendiga kokkuleppel. Mudilaskooril on poolaastas kokku 32 tundi. Laulutunnid toimuvad 2x nädalas ja teatud ajavahemikus lisanduvad tantsutunnid 1x nädalas. Vastavalt vajadusele toimuvad ka teatud nädalavahetustel laulu- ja tantsulaagrid.

Mudilaskoori proovides tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, laulutehnika, lavalise liikumise ja näitlejameisterlikkuse arendamisega. Õpime laulma mitmehäälselt esialgu läbi kaanonite ja hiljem häälerühmadesse jagunedes (I ja II hääl).

Õpetus sisaldab lisaks lauluoskuse arendamisele ka solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist (pop-muusika, rahvamuusika jm). Lastele, kes soovivad solistina esineda, pakume lisaks individuaaltunde. Mudilaskoori tantsutundides õpitakse lavalist liikumist ja omandatakse koreograafiad repertuaaris olevatele lauludele. Muusikastuudio mudilaskoor on kontsertkoor, mis esineb hooaja jooksul kõikidel avalikel esinemistel ja kontsert-etendustel.

Mudilaskoor  on orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel. Koor on tulnud valituks läbi tiheda konkursisõela 2017 aastal Eesti XII laste-ja noorte laulupeo kooriks.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI