MUDILASKOOR 

Muusikastuudio mudilaskoori pääsevad 7-10a. lapsed muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad hooaja esimeses proovis või muul ajal dirigendiga kokkuleppel. Mudilaskoori proovid toimuvad 2x nädalas ja kestavad 45 minutit. Lisaks iganädalastele laulutundidele, toimuvad ka teatud nädalavahetustel laulu- ja tantsulaagrid, kus omandatakse koreograafiad ja lavalised liikumised.

Mudilaskoori proovides tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, laulutehnika, lavalise liikumise ja näitlejameisterlikkuse arendamisega. Õpime laulma mitmehäälselt esialgu läbi kaanonite ja hiljem häälerühmadesse jagunedes (I ja II hääl).

Õpetus sisaldab lisaks lauluoskuse arendamisele ka solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist (pop-muusika, rahvamuusika jm). Lapsed õpivad laulma ansamblis, kooris kui ka solistina rühmalauludes. Nendele lastele, kes soovivad solistina suuremat väljakutset, pakume lisaks individuaaltunde. Muusikastuudio mudilaskoor on kontsertkoor, mis esineb hooaja jooksul kõikidel avalikel esinemistel ja kontsert-etendustel.

Mudilaskoor  on orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel. Koor on tulnud valituks läbi tiheda konkursisõela 2017 aastal Eesti XII laste-ja noorte laulupeo kooriks.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI