Aastal 2010 tegime oma ilusa unistuse teoks ning avasime kuue vahva laululapsega laulustuudio HELSINGI EESTI LAULULAPSED, et Helsingis elavad Eesti lapsed saaksid laulda ja musitseerida oma emakeeles. Peatselt tuli aga uksest sisse aina uusi ja uusi lustakaid laulusõpru ning meie laulupere kasvas märkamatult 100 liikmeliseks.

Alates 2017 sügisest muutus meie laulustuudio HELSINGI EESTI MUUSIKASTUUDIOKS, kuna meie ôppesse lisandusid lisaks laulutundidele ka pillitunnid ja avasime uusi rühmi nii väikestele kui ka päris suurtele muusikasôpradele. Nüüdsest musitseerivad muusikastuudios beebikool, laulu-­mängukoolid, Helsingi Eesti Mudilaskoor, Helsingi Eesti Lastekoor, Helsingi Eesti Naiskoor, käsikellade ansambel ning klaveri- ja soololaulu ôpilased.

Muusikastuudio on koht täis muusikat, laulu, tantsu, rütme, mänge, elamusi, nalja, naeru ja suurt sõprust. Rôômsate muusikaliste tegevuste läbi areneb nii väikestel kui ka suurematel rütmitunne, muusikaline kuulmine, viisipidamine, eneseväljendusoskus ja esinemisjulgus. Kogu repertuaar on peaasjalikult ilusas eesti keeles, et säilitada huvi oma emakeele, kultuuri ja isamaa traditsioonide vastu. Kõik Muusikastuudio rühmad ja kollektiivid jagavad hooaja jooksul oma oskamist ja rõõmu ka publikuga mitmetel väiksematel esinemistel ja suurematel kontsert-etendustel. Muusikastuudio koorid on lisaks kontsertidel esinemistele orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel. Mudilas-ja lastekoor valiti 2017 aastal läbi tiheda konkursisõela Eesti XII laste- ja noorte laulupeo koorideks. Solistiõppe lauljad on rõõmustanud meid aga märkimisväärsete tulemustega lauluvõistlustel nii Eestis, Soomes kui ka Lätis.

Rõõmsate kohtumisteni meie Muusikastuudio peres!

Teie Annika ja Silver