LASTE LAULUKOOL (7-9a.)

Laulukooli tunnid toimuva 1x nädalas ja kestavad 45 minutit. Vastavalt vajadusele lisanduvad teatud nädalavahetustel tunniplaani ka laulu- ja tantsulaagrid. Rühma on oodatud 7-9 -aastased lapsed.

Laulukooli tundides teeme hingamis- ja hääleharjutusi ühe kaupa, paarides ja grupis ning arendame läbi selle viisipidamist, hääleulatust ja kandvust hääles.

Arendame lastes kujutlus-ja sisseelamisvõimet, rütmitaju ja muusikalist mälu läbi liigutuste ning teksti. Rõõmsate ja kaasahaaravate lauludega väljendame oma loomulikku kaunist lauluhäält, õpime pônevaid rütme ja astmeid, loome ise põnevaid rütmijärgnevusi ja meloodiaid ning paneme riimi osavalt ka kôik laulusônad. Lauldes pöörame tähelepanu ka intonatsioonilisele täpsusele, arendame kooslaulmise oskust ja ansamblitunnetust.

Lisaks laulmisele tegeleme tundides ka muusika kuulamise, pillimängu, lavalise liikumise ja eneseväljendusega.

Kôik laulukooli lauljad esinevad Muusikastuudio jõulu-ja kevadesinemistel. Lastele, keda paelub solistina esinemine on vôimalus käia ka individuaaltundides.

Tule laulmaHINNAKIRITUNNIPLAAN