LAULU-MÄNGUKOOL 3

Laulu-mängukool 3 rühmas osalevad 3-4 -aastased lapsed iseseisvalt. Tunnid toimuvad 1x nädalas ja kestavad 40 minutit.

Tunnid koosnevad lauludest, tantsudest, rütmiharjutustest, pillimängust ja ringmängudest. Laulud on kõik eestikeelsed ja valitud lihtsad, meeldejäävä viisiga ning minimaalsete sõnadega. Kaasatud on plaat- ja rütmipillid, mida kasutame rütmiharjutustes ja ka laulude saatmiseks. Liikumis-ja laulumängudes avastame oma keha ka pillina ja katsetame muusika järgi kõikvõimalikke liikumismooduseid: hüppamist, hiilimist, jooksmist, tantsimist, keerutamist, plaksutamist, patsutamist, trampimist, roomamist jne.

Arendame lastes kujutlus-ja sisseelamisvõimet, rütmitaju ja muusikalist mälu läbi liigutuste ja teksti. Lapsed õpivad lihtsamaid laule ûheskoos esitama, oskavad käsitleda erinevaid rütmipille ja avastavad, kui põnevalt saab oma keha muusika loomiseks kasutada.

Laulu-mängukool 3 rühma lapsed esinevad Muusikastuudio jõulu-ja kevadpidudel oma kõige lähedasematele fännidele.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI