LAULU-MÄNGUKOOL 3

Laulu-mängukool 3 rühma tunnid toimuvad 1x nädalas ja kestavad 40 minutit. Rühma on oodatud 3-4 -aastased lapsed iseseisvalt ilma vanemata.

Laulutundide eesmärk on luua loominguline keskkond lastele, tekitada huvi muusika vastu ja kinkida rõõmu lauludest, tantsudest, pillimängust ja muusikalisest liikumisest.

Kõik meie laulud on eestikeelsed, lihtsad, kaasahaaravad ja lõbusate viisidega. Kaasatud on plaat- ja rütmipillid, mida kasutame rütmiharjutustes ja ka laulude saatmiseks. Liikumis-ja laulumängudes avastame oma keha ka pillina ja katsetame muusika järgi kõikvõimalikke liikumismooduseid.

Arendame lastes kujutlus-ja sisseelamisvõimet, rütmitaju ja muusikalist mälu läbi liigutuste ning teksti. Lapsed õpivad lihtsamaid laule ûheskoos esitama, oskavad käsitleda erinevaid rütmipille ja avastavad, kui põnevalt saab oma keha muusika loomiseks kasutada.

Laulu-mängukool 3 rühma lapsed jagavad esinemisrõõmu ja julgust oma kõige lähedasematele fännidele Muusikastuudio jõulu- ja kevadpidudel.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI