LAULU-MÄNGUKOOL 2

Laulu-mängukool 2 rühma tunnid toimuvad 1x nädalas ja kestavad 40 minutit. Rühma on oodatud 2-3 -aastased lapsed koos oma vanemaga.

Laulutundide eesmärk on luua loominguline keskkond lapsele, tekitada huvi muusika vastu ja kinkida rõõmu lauludest, tantsudest, pillimängust, liikumis-ja sülemängudest.

Tundides laulame koos emme ja issiga toredaid lauluviise, mängime üheskoos põnevaid rütmi- ja plaatpille ning katsetame muusika järgi kõikvõimalikke liikumismooduseid: hüppamist, kiikumist, jooksmist, tantsimist, keerutamist, plaksutamist, patsutamist, trampimist, roomamist jne. Kõik meie laulud on eestikeelsed, lihtsad, kaasahaaravad ja lõbusate viisidega.

Kõige selle rõõmsa tegevuse läbi areneb lastel kujutlus- ja sisseelamisvõime, koos tegemise harjumus, keskendumisvõime, rütmitunne, sõnavara, hääle tekitamise julgus ja väljendusrikkus. Laulu-mängukooli tunnid annavad vanematele võimaluse lapsega läbi laulmise suhelda, mängida ja seeläbi ka argiseid tegemisi kodus põnevamaks muuta. Kogu pere saab tundides julgesti kaasa laulda, tantsida ja lustida, sest iga laps igatseb kuulda ja näha just oma ema või isa rôômsat lapsemeelt. Lapse vahva kaasalöömine tundides sõltub otseselt lapsevanema eeskujust.

Laulu-mängukool 2 rühm esineb koos emmede-isside abiga ka Muusikastuudio jõulu- ja kevadpidudel oma kõige lähedasematele fännidele.

Tule laulmaHINNAKIRITUNNIPLAAN