LAULU-MÄNGUKOOL 2

Laulu-mängukool 2 rühmas osalevad 2-3 -aastased lapsed koos oma vanemaga. Tunnid toimuvad 1x nädalas ja kestavad 40 minutit.

Tunnid koosnevad lauludest, tantsudest, rütmiharjutustest, pillimängust ja liikumis-sülemängudest. Laulud on kõik eestikeelsed ja valitud lihtsad, meeldejäävä viisiga ning minimaalsete sõnadega. Kaasatud on erinevad rütmipillid, mida kasutame rütmiharjutustes ja ka laulude saatmiseks. Liikumis-ja laulumängudes avastame oma keha ka pillina ja katsetame muusika järgi kõikvõimalikke liikumismooduseid: hüppamist, hiilimist, jooksmist, tantsimist, keerutamist, plaksutamist, patsutamist, trampimist, roomamist jne.

Kõige selle rõõmsa tegevuse läbi areneb lastel kujutlus- ja sisseelamisvõime, koos tegemise harjumus, rütmitunne, sõnavara, hääle tekitamise julgus ja väljendusrikkus. Kuna selles vanuses lapsed on tundides koos vanematega, siis äärmiselt oluline on aktiivne vanema osavõtt tunni tegevusest ja lapse julgustamine-kannustamine. Kõik saavad tunnis julgesti kaasa laulda, tantsida ja lustida, sest iga laps igatseb kuulda ja näha just oma ema või isa rôômsat lapsemeelt. See annab võimaluse ka kodus lapsega läbi laulmise mängida ja tunnis õpitut korrata, kuna kordustel on väga suur roll selles eas lastele.

Laulu-mängukool 2 rühm esineb koos emmede-isside abiga Muusikastuudio jõulu- ja kevadpidudel oma kõige lähedasematele fännidele.

Tule laulmaHINNAKIRITUNNIPLAAN