LASTE LAULUKOOL 12-17a.

Laulukooli tunnid toimuva 2x nädalas ja kestavad 45-60 minutit. Vastavalt vajadusele lisanduvad teatud nädalavahetustel tunniplaani ka laulu- ja tantsulaagrid. Rühma on oodatud 12-17 -aastased lapsed.

Uued laulukooli tulijad on oodatud proovitundi, mille jooksul saame ülevaate lapse musikalistest võimetest ja selgub, kas uuele tulijale on jõukohane liituda antud rühmaga.

Laulukooli tundides tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, laulutehnika, lavalise liikumise, kooslaulmise ja artistlikkuse arendamisega.

Laulukooli lapsed laulavad eriilmelist repretuaari ühe- ja mitmehäälselt, tihti koos lavalise koreograafia ja lavastusega ning osalevad hooaja jooksul põnevates kontsertprojektides ja muusikavideo filmimisel.

Lastele, kes soovivad solistina esineda, pakume lisaks individuaaltunde.

Laulukooli lapsed on orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel ja selleks puhuks komplekteerime lastest Helsingi Eesti Lastekoori. Koor on tulnud valituks läbi tiheda konkursisõela 2017 aastal Eesti XII laste-ja noorte laulupeo kooriks.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI