LASTEKOOR

Muusikastuudio lastekoori pääsevad 11-16a. lapsed muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad hooaja esimeses proovis või muul ajal dirigendiga kokkuleppel. Lastekoori proovid toimuvad 2x nädalas ja kestavad 60 minutit. Lisaks iganädalastele laulutundidele, toimuvad ka teatud nädalavahetustel laulu- ja tantsulaagrid, kus omandatakse koreograafiad ja lavalised liikumised.

Lastekoori proovides tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, laulutehnika, lavalise liikumise ja näitlejameisterlikkuse arendamisega. Laulame mitmehäälset häälerühmadesse jagunedes (I, II ja III hääl).

Õpetus sisaldab lisaks lauluoskuse arendamisele ka solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist (pop-muusika, rahvamuusika jm). Lapsed õpivad laulma ansamblis, kooris kui ka solistina rühmalauludes. Nendele lastele, kes soovivad solistina suuremat väljakutset, pakume lisaks individuaaltunde. Muusikastuudio lastekoor on kontsertkoor, mis esineb hooaja jooksul kõikidel avalikel esinemistel ja kontsert-etendustel.

Muusikastuudio lastekoor on orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel. Koor on tulnud valituks läbi tiheda konkursisõela 2017 aastal Eesti XII laste-ja noorte laulupeo ja 2019 aastal üldlaulupeo kooriks.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI