LASTEKOOR

Muusikastuudio lastekoori pääsevad 12-17a. lapsed muusikaliste katsete alusel, mis toimuvad hooaja esimeses proovis või muul ajal dirigendiga kokkuleppel. Lastekooril on poolaastas kokku 32 tundi. Laulutunnid toimuvad 2x nädalas ja teatud ajavahemikus lisanduvad tantsutunnid 1x nädalas. Vastavalt vajadusele toimuvad ka teatud nädalavahetustel laulu- ja tantsulaagrid.

Lastekoori proovides tegeleme põhjalikult muusika väljendusoskuste, laulutehnika, lavalise liikumise ja näitlejameisterlikkuse arendamisega. Laulame mitmehäälset häälerühmadesse jagunedes (I, II ja III hääl).

Õpetus sisaldab lisaks lauluoskuse arendamisele ka solfedžo algteadmiste ning muusikaalase terminoloogia õpetamist ja erinevate muusikastiilide tutvustamist (pop-muusika, rahvamuusika jm). Lastele, kes soovivad esineda solistina, pakume võimalust käia individuaaltundides. Muusikastuudio lastekoor on kontsertkoor, mis esineb hooaja jooksul kõikidel avalikel esinemistel ja kontsert-etendustel.

Muusikastuudio lastekoor on orienteeritud osalema ka Eesti suurematel laulupidudel. Koor on tulnud valituks läbi tiheda konkursisõela 2017 aastal Eesti XII laste-ja noorte laulupeo ja 2019 aastal üldlaulupeo kooriks.

Tule laulmaTUNNIPLAANHINNAKIRI